definitie - Dictionar online contabil financiar economic
 
 
 
 
 
 
Contabilitate � Conta.ro
Va asteptam online 24 ore din 24 sub sloganul: 100% contabilitate!
Puteti cere, oferi si gasi solutii la orice problema de contabilitate si fiscalitate. Si in plus aveti legislatia economica actualizata si un modul important de resurse umane.
  Dictionar

Cauta un termen:
Cauta dupa litera:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

 
     :
     : Contul "Clienti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor si decontarilor in relatiile cu clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, lucrari executate si servicii prestate, pe baza de facturi, inclusiv a clientilor incerti, rau platnici, dubiosi sau aflati in litigiu. Contul 411 "Clienti" este un cont de activ, soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti. In debitul contului 411 "Clienti" se inregistreaza: - valoarea la pret de vanzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4427, 4428); - valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidentiate anterior in contul "Clienti - facturi de intocmit" (418); - venituri inregistrate in avans sau de realizat aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta (472, 4428); - valoarea avansurilor facturate clientilor (419, 4427); - valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar (267); - valoarea creantelor reactivate (754); - diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in devize la inchiderea exercitiului financiar (765); - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (419).
     : mijloacele fixe, terenurile si investitiile capitale ce se executa in vederea procurarii de noi mijloace fixe.
     : sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale.
     : Impozit indirect care se percepe n unele ??ri asupra unor obiecte de consum.
     : Sunt taxe speciale de consum datorate bugetului de stat, pentru anumite produse precizate prin reglementari fiscale
     : separarea unei sume din contul intreprinderii la banca intr-un cont special la dispozitia unui anumit furnizor din care urmeaza sa se efectueze plati catre acest furnizor pentru materialele aprovizioanate, lucrarile executate sau serviciile prestate. Acreditivul se foloseste atunci cand unitatea platitoare nu si-a achitat la timp obligatiile fata de furnizor si acesta solicita garantarea incasarii drepturilor ce i se cuvin, prin deschiderea acreditivului.
     : document prin care o institutie bancara da altei institutii dispozitia de a plati o suma de bani beneficiarului
     : document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie
     : pers. fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni
     : hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia detinatorul primeste dividend
     : un inscris, un titlu de valoare, care reprezinta o cota fixa,dinainte stabilita, din capitalul unei societati pe actiuni si care da posesorului ei dreptul de a participa cu vot deliberativ la adunarile generale ale actionarilor societatii, de a partcipa la administrarea si controlul societatii si de a participa la impartirea rezultatelor financiare (profiturilor) ale societatii (sa primeasca dividende) proportional cu valoarea actiunilor ce le poseda.
     : se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele.
     : formeaza primul post care apare in cadrul bilantului contabil,element patrimonial concretizat in bunuri si valori,destinat sa serveasca unitatii ,pentru realizarea activitatii pe o perioada mai mare de un an
     : un activ circulant este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii, o creanta aferenta ciclurilor de exploatare, de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilitate nu este restrictionata ; din aceasta categorie fac parte : - stocurile, inclusiv valoarea serviciilor prestate pt. care nu a fost intocmita fc. - creante - investitii pe termen scurt - casa si conturile la banca
     : numerar si alte active care se estimeaza ca vor fi transformate innumerar, in maxim un an , cum ar fi creantele, stocurle instrumentele financiare tranzactionabile.De regula activele curente nu sunt foarte profitabile, dar tind sa confere lichiditate si siguranta operatiunilor unei societati
     : plasamentele de capital, pe o perioada mai mare de unan, ale unei societati coemrciale, care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
     : sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an.
     : diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor unei companii
     : activitate nonprofit care contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local (asociatii sau fundatii constituite cf legii)
     : diferenta dintre pretul de vanzare a unui bun si cel de achizitie a bunului respectiv
     : suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.
     : tranzactii comerciale,financiare,industriale de interes personal,a pozitiei sociale sau politice a cuiva
     : sunt ajustari de valoare provizorii. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.Ajustarile de valoare mai pot fi si permanente, denumite si amortizari,in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale
     : obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului, pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori.
     : sanctiunea contraventionala cea mai importanta, specifica dreptului adminsitrativ, reprezentand o suma in bani pe cre contravenientul trebuie sa o plateasca cand savarseste o contraventie cu un grad mai mare de pericol; gradul de pericol este cel care determina si cuantumul amenzii.
     : presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare contabila sau economica.
     : presupune repartizarea uniforma a cotei-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor , asupra cheltuielilor de exploatare , pe durata normala de de utilizare ; se mai numeste amortizare contabila sau economica
     : partea din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata p emasura uzarii lor.
     : echivalentul valoric al deprecierii ireversibile
     : presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta; se mai numeste si amortizare fiscala.
     : presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare fiscala.
     : sistem contabil reprezentat n principal in SUA ?i Marea Britanie (dar nu numai); informarea contabil-financiar? are un obiectiv precis ?i anume ea urm?re?te s? serveasc? interesele investitorilor; lucrarile contabile nu se desfasoara pe baza unor norme, principii si reguli stabilite prin lege, ci pe baza experientelor contabile indelungate.
     : Lucrare industriala.comerciala ,de constructii (lucrare propriu zisa)efectuata de intreprindere specializata.
     : Suma de bani incluzind rambursarile si dobanda pentru un credit, suma care se plateste periodic (de obicei, anual).
     : se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an fiscal la care se refera acestea, dosarele continand documente se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor, evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta curenta, in care sunt tinute evidentele dosarelor si documentelor contabile intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.
     : este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei.
     : este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand operatiile economice influenteaza, in acelasi timp, mai multe elemente patrimoniale.
     : serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.
     : este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale.
     : verificare a tuturor proceselor intr-o societate, in acest fel se poate analiza eficienta societatii
     : sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului, pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie.
     : sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara, prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o noua abatere.
     : documentul care indica trecerea unui inscris in creditul unui cont
     : este un document care insoteste marfa dintr-un loc in alt loc atat in cadrul unitatii de la o subunitate la alta subunitate cat si in relatia client-furnizor. Serveste ca document de descarcare/incarcarea a gestiunii
     : este un procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrari.
     : o balanta de verificare care ofera posibilitati suplimentare de descoperire a erorilor de inregistrare.
     : este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se intocmesc cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare, si ori de cate ori se considera necesar. Cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, dupa caz, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare.
     : insolvabilitate in relatiile cu o institutie de credit,
     : acte de frauda in dauna creditorilor, persoane declarate insolvabile de catre o institutie judecatoreasca
     : schimbul de marfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor, fara sa se transfere mijloace banesti efective.
     : este un tabel sau o situatie, care cuprinde, in expresie baneasca, patrimoniul agentului economic in intregul sau, adica mijloacele economice si sursele acestora,precum si rezultatele financiare ale activitatii sale, la un moment dat.
     : un titlu de credit prin care se constata angajamentul clientului (semnatarului) de a plati el insusi beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani, la o anumita data.
     : formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
     : serveste ca:dispozitie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite de sectiile de fabricatie principale si auxiliare; document justificativ de incarcare in gestiunea primitorului; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate; se intocmeste in doua exemplare, pe masura restituirii la magazie a valorilor materiale, de organul care efectueaza restituirea (sectii, ateliere) si care semneaza la rubrica corespunzatoare. Nu se completeaza rubrica Unitatea.
     : prin care se da dispozitie gestionarului magaziei de materiale sa elibereze o anumita cantitate si in acelasi document se confirma cantitatea eliberata, cuprinzand semnaturile celor care participa la eliberarea si primirea materialelor respective.
     : prin care se da dispozitie pentru executarea unor lucrari, iar dupa executarea acestora se consemneaza executarea lucrarii si salariile cuvenite.
     : persoana fizica specializata in intermedierea incheierii unor contracte
     : totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii, intreprinderi, stat, etc. prevazute pt. o perioada de timp determinata
     : Obiect identificabil ,portabil si corporal,considerat de public drept personal ;.(ex,mobilier,colectii,aparate,active curente ale unor intreprinderi,stocuri,obiecte de inventar)
     : documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei
     : titlu de credit, de obicei pe termen scurt / instrument de plata care circula pe calea girului. Cambia poate fi: bilet la ordin si trata.
     : suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati
     : capital imprumutat+capital propriu
     : - poate fi definit ca ansamblu de bunuri posedate in bani si in natura sau totalitatea resurselor banesti investite intr-o afacere, existente la ora actuala - pentru a evalua societatea se are in vedere principiul prudentei; - capitalul propriu sau activul net al unei societati cuprinde : capitalul social, primele de capital, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului; - activul net contabil (ANC)= total active - total datorii
     : este reprezentat prin masini si utilaje ,agregate, constructii, care paarticipa integral la obtinerea produselor
     : reprezinta capitalul fix(active imobilizate) al unei societati care participa efectiv la procesul de productie
     : activul unei societati dupa deducerea tuturor datoriilor
     : valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala.
     : Consta in rambursarea catre actionari a capitalului social depus fie partial fie in totalitate,acest lucru nemodificind marimea capitalului social ,ci doar structura.Aceasta rambursare facindu-se prin decizia AGA
     : se completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului. Pe baza acesteia se intocmeste bilantul.
     : reprezinta incasarile si platile efectuate in numerar pe o perioada definita de timp acestea fiind legate de un proiect specific (bilant, contract,credit) - sinonim cu fluxul de trezorerie (in franceza le flux de tresorerie)
     : (flux de numerar)cash defineste capacitatea de autofinantare ,iar flow defineste fluxul net al lichioditatii disponibile la sfirsitul perioadei adica a incasarilor si platilor
     : incapere, serviciu, ghiseu, birou intr-o societate unde se primesc , se pastreaza, sau se distribuie banii. - serviciu intr-o societate care efectueaza incasarile si platile numit casa (casierie)
     : principalul sistem de finantare si ocrotire a sanatatii populatiei in Romania,sistem in care atat persoanle fizice cat si cele juridice contribuie cu o suma proportionala cu vneitul lor,sistem care creeaza o solidaritate intre ei sanatosi si cei bolnavi,intre tineri si batrani.
     : document nominal sau la purtator ce reprezinta titlu de credit, instrument si ordin de plata
     : document de dispozitie prin care o unitate economica da dispozitie bancii sa plateasca delegatului sau (casier) o suma de bani.
     : persoana numita sa faca verificarea unei activitati
     : documente oficiale ,acte oficiale prin care se confirma exactitatea unui fapt,autenticitatea unui inscris sau care atesta o anumita calitate.
     : sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
     : cheltuieli efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, in conditiile prevazute de lege.
     : sau costul complet, cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunurile livrate
     : Cheltuielile aferente opera?iilor legate de activitatea principal? sau de exploatare, care se identific? cu obiectul de activitate al unei ntreprinderi, operatiuni considerate curente sau obisnuite. In aceasta categorie putem avea: 1. cheltuielile privind stocurile; 2. cheltuieli cu servicii executate de terti; 3. cheltuieli cu personalul; 4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; 5. Alte cheltuieli de exploatare
     : sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale.
     : reprezinta acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se referaálaá: operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale.
     : sunt reprezentate de cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans; ele trebuiesc excluse din cheltuielile curente ale exercitiului si incorporate apoi in cheltuielile exercitiului la care acestea se refera.
     : sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.
     : document de executie prin care se consemneaza incasarea unei sume la casieria unitatii.
     : reprezinta insumarea vanzarilor de marfuri,a serviciilor prestate si a productiei vandute
     : atest? derularea activit??ii planificate, organizare rationala a gestionarii documentelor contabile de la intrare pana la arhivarea lor respectand regulamentul de organizare si functionare a unitatii
     : prevedere speciala cuprinsa intr-un document oficial.
     : sistem de plata prin compensare, fara numerar
     : contul 419 "clienti creditori", cont de pasiv care, reprezinta avansurile incasate de la clienti pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari = soldul reprezinta sumele datorate clientilor creditori ;
     : act normativ ce cuprinde o culegere sistematica de reguli privitoare la fiscalitate
     : document de dispozitie care reflecta comanda care se da de catre un agent furnizorului pentru livrarea unor materiale.
     : suma cuvenita pt. desfasurarea unei activitati.
     : suma de bani,retinuta de catre banca atunci cand se plateste cuiva anticipat,valoarea unei polite.
     : persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati comerciale in nume propriu, dar in contul altor persoane fizice si juridice, in schimbul unor sume de bani
     : persoana fizica sau juridica care il insarcineaza pe comisionar sa efectueze operatiuni economice si/sau financiare pe contul sau, dar pe numele comisionarului
     : imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumutat
     : stocul faptic (real) se gaseste in listele de inventariere, iar stocul scriptic (calculat) se determina tinandu-se cont de marfa existenta in prima zi a lunii la care se adauga intrarile si se scad iesirile.
     : Totalitatea relatiilor dintre cei care actioneaza pe aceeasi piata pentru realizarea propriilor interese in conditii de libertate economica
     : documentul aferent unei incarcaturi pe vas, titlu de credit cu o forma adecvata transporturilor maritime
     : cladiri executata din zidarie , lemn , metal , beton,etc.., pe baza unui proiect , care serveste la adapostirea oamenilor, animalelor, obiectelor, etc..,ex casa, edificiu ,cladire... - ramura de baza a economiei nationale care are de baza ca obiect de activitate executarea constructiilor,studiul si proiectarea lor
     : mijloc de evidenta de o forma speciala, in care se reflecta in expresie valorica, si uneori cantitativ, existentele de mijloace,procese si surse economice si modificarile succesive ale acestora in decursul unei perioade de timp.
     : sau conta generala, reprezinta ansamblu operatiunilor de inregistrare a existentei si miscarii elementelor patrimoniale ale unei intreprinderi, pe baza normelor si a regulilor speciale ;
     : stiinta economica, ce are ca obiectiv principal inregistrarea operatiunilor efectuate intr-o intreprindere, a rezultatelor acestora, in vederea determinarii randamentului si utilitatii economice a activitatii desfasurate.
     : inregistrarea documentelor primare in conturile aferente operatiunilor unei companii
     : oglindeste mijloacele,sursele si procesele economice in expresie valorica sub aspectul continutului lor.
     : denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntá: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare.
     : impune evaluarea elemetelor patrimoniale cu ocazia inventarierii si a inchiderii exercitiilor la valoarea lor actuala sau de utilitate, iar cheltuielile si veniturile care privesc perioadele viitoare se stocheaza in bilant, ele neafectand rezultatele exercitiului care se incheie.
     : act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice
     : se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau, dupa caz, prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de munca.
     : fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta un pericol social mai redus decat infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin legi, decrete sau prin acte normative ale organelor aratate in lege.
     : este suma pe care agentii economici sunt obligatii sa o verse la bugetul asigurarilor sociale.
     : reprezinta o cheltuiala de productie sau de circulatie, un element al costurilor.
     : inainte de a se inregistra in contabilitate, documentele economice trebuie sa fie supuse unei verificari minutioase, care are ca scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte, asigurandu-se exactitatea datelor contabile. Verificarea documentelor se face sub trei aspecte si anumeá: verificarea formei, verificarea aritmetica si verificarea de fond.
     : cuprinde date cu privire la rezultatele activitatii financiare desfasurata de agentii economici concretizata in profit (beneficii) sau pierderi. Aceasta raportare ofera o imagine de ansamblu asupra situatiei patrimoniului in expresie baneasca, da posibilitatea cunoasterii rezultatelor financiare, global, si pe elementele sale componente, a factorilor care au determinat rezultatele.
     : clasa conturilor de ordine si evidenta reprezinta o categorie distincta de conturi, folosite pentru reflectarea mijloacelor economice care nu apartin agentului economic, dar care se afla temporar in folosinta sa, ca urmare a inchirierii, a primirii spre pastrare, prelucrare, reparare etc. Soldurile acestor conturi nu se includ in bilant.
     : in acest caz, societatea a primit anterior, un imprumut pe baza de obligatiuni, iar la scadenta, cu acordul creditorului sau, in locul restituirii sumei, creditorul devine actionar la societate (posesorul unui numar de actiuni in valoare egala cu suma imprumutata si nerestituita).
     : se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii opera
     : reprezinta expresia valorica a consumurilor de munca vie si materializata, efectuate in scopul obtinerii unui produs la un moment dat, consumuri care imbraca forma cheltuielilor de productie si desfacere suportate de societate.
     : este costul care ramne constant pe total, indiferent de modificarea volumului activitatii
     : acesta conventie presupune inregistrarea in contabilitate a bunurilor la valoarea lor de achizitie sau de produtie, iar creantele si obligatiile, la valoarea lor nominala.
     : se compune din pretul de cumparare negociat si inscris in factura primita de la furnizor, eventuale cheltuieli de transport, aprovizionare suportate de cumparator, unele cheltuieli accesorii efectuate in vederea punerii in stare de functionare a anumitor bunuri (mijloace fixe), eventuale taxe nedeductibile.
     : cuprinde costul de productie al bunurilor livrate beneficiarilor, cheltuielilor de desfacere pentru bunurile livrate.
     : se compune din costul de achizitie al materiilor si materialelor consumate, cheltuieli de prelucrare a materiilor prime in vederea transformarii in produs finit (cheltuielile directe si cota din cheltuielile indirecte ce revin produsului respectiv).
     : valoarea stocului initial la care se adauga valoarea intrarilor, totul impartit la cantitatea din stocul initial la care s-a adaugat cantitatea intrata.
     : costul la care sunt inregistrate sculele, dispozitivele si verificatoarele din productie proprie, materialele din productie proprie folosite in procesul de productie.
     : valorile economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice si pentru care urmeaza sa se primeasca un echivalent valoric. Acest echivalent poate fi reprezentat de o suma de bani, de o lucrare sau un serviciu.
     : suma platita in strainatate cu titlu de impozit si recunoscuta in Romania.
     : document folosit pentru a rectifica sau ajusta erori facute in facturi de vanzare care au fost trimise deja cumparatorului
     : *relatie aparuta in legatura cu acordarea de imprumuturi in bani unor persoane cu conditia sa fie inapoiate la un anumit termen numit scadenta; * amanarea platii pentru bunurile livrate sau serviciile prestate; *operatia de inregistrare a unei sume in creditul unui cont
     : persoana fizica sau juridica ce detine unele bunuri spre pastrare si conservare
     : incredintarea spre pastrare si conservare a unor bunuri
     : Dobanda anuala efectiva exprima sub forma procentuala costul total al unui credit. Rolul DAE este tocmai de a aduce la acelasi numitor comun toate costurile unui credit. Mai precis, DAE transforma si comisioanele aferente unui imprumut sub forma unei dobanzi. In acest fel, devine posibila compararea a doua credite, indiferent de tipul comisioanelor percepute. Iar diferenta dintre DAE si rata dobanzii se datoreaza in mare parte acestor costuri suplimentare: comisioane initiale, lunare, anuale, prime de asigurare de viata, etc
     : reprezinta termenul la care bilantul trebuie depus la Administratia Finantelor Publice Locale conform legilor in vigoare. - data la care bilantul a fost depus si inregistrat cu numar de ordine l la Administratia Finantelor Publice Locale.
     : sursa de finantare externa pusa la dispozitia intreprinderii de institutii financiare, furnizori sau terti
     : o obligatie potentiala aparuta ca urmare a unor evenimente trecute,anterior datei bilantului si a caror existenta se confirma numai de aparitia sau neaparitia mai multor evenimente
     : toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de valorile avansate urmeaza sa dea un echivalent corespunzator
     : documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare in vederea calcularii de catre organul fiscal a venitului anual global impozabil si a impozitului pe venitul anual global.
     : document prin care se declara centralizat anumite elemente ce fac obiectul unei lucrari contabile, juridice, etc.
     : suma neimpozabila acordata contribuabilului, cuprinzand deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere.
     : suma cu care cheltuielile/platile depasesc veniturile/incasarile
     : document justificativ prin care cineva este desemnat sa reprezinte societatea sau sa actioneze in numele cuiva ;
     : persoane fizice neinregistrate ac agenti economici sau persoane juridice necuprinse in sfera de aplicare sau scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.
     : Sume de bani (hartii de valoare, obiecte de valoare) depuse spre pastrare la o banca pentru care aceasta plateste o dobanda. Depozitele bancare sunt "la vedere" - caz in care sumele pot fi retrase oricand sau "la termen" - caz in care sumele nu pot fi retrase decat la expirarea termenelor pentru care au fost constituite.
     : intre data inregistrarii creantelor in devize si data incasarii lor, se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare, dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile.
     : pentru datorii, cand cursul la plata este mai mic decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mare decat cursul initial.
     : pentru datorii, cand cursul la plata este mai mare decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la incasare este mai mic decat cursul initial.
     : diferenta favorabila de curs valutar intre data intrarii in patrimoniu a creantelor si obligatiilor exprimate in devize si data inchiderii exercitiului financiar.
     : cauta cuvantul discount
     : reducere sau diminuare acordata in cota procentuala;
     : numerarul aflat in casieria unitatilor si prin disponibilitatile aflate in conturi la banci.
     : cuprinde ordinul dat catre depozitul de produse finite pentru eliberarea unor produse si confirmarea cantitatii eliberate.
     : document de dispozitie prin care unitatea economica da dispozitie bancii sa-i achite obligatiile fata de furnizori.
     : formular care serveste la plata unor sume din casieria unitatii
     : Indemnizatie platita cuiva pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare n alta localitate n interes de serviciu.Suma zilnica platita unui ziler
     : acea parte a profitului net al unei societati care este distribuita detinatorilor de actiuni apartinand unei anumite clase. Poate fi platit in numerar sau sub forma de actiuni
     : venituri pe care societatea le incaseaza proportional cu numarul titlurilor detinute si in raport de profitul obtinut de societatile respective.
     : cauta cuvantul dividende
     : care se intocmesc pentru insumarea mai multor documente primare, de exemplu borderoul vanzarilor zilnice.
     : cele tiparite, completate, folosite si pastrate conform unor dispozitii legale speciale. Ele sunt inseriate, numerotate la tipografie sau in cadrul unitatii care le foloseste si contin mentiunea regim special. Documentele cu regim special (de exemplu, chitanta) trebuie tinute in evidenta si justificate ca formulare, atat cele folosite cat si cele nefolosite.
     : contin date privind mai multe operatii economice de acelasi fel.Acestea contin in plus, pe langa datele obligatorii comune tuturor categoriilor de documente, diferite totaluri cantitative si valorice, perioada pentru care au fost centralizate datele din documentele individuale, numarul de ordine al acestora, locul pastrarii documentelor individuale etc.
     : tipizate sau netipizate, se deosebesc de cele cu regim special prin aceea ca nu sunt strict socotite, nu trebuie justificate formular cu formular atunci cand nu sunt completate (exemplu, nota de contabilitate). Ele se intocmesc cu respectarea normelor generale cu privire la intocmirea si circuitul documentelor.
     : in care se consemneaza pentru prima data efectuarea unei singure operatii economice sau financiare, de exemplu, bon de vanzare;
     : contractul prin care una din parti transmite celeilalte proprietatea unui bun material fara sa primeasca ceva in schimb.
     : dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respective, daca revanzarea se face prin licitatie sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comerciant. Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii au obligatia retinerii si platii catre autor a sumei corespunzatoare cotei de 5% din pretul de vanzare.
     : Reprezinta totalitatea drepturilor banesti ce se cuvin ca urmare a muncii prestate intr-o anumita perioada (salariu realizat, sporuri, indemnizatii, prime, concedii, concedii medicale, etc).
     : este sistemul social al diviziunii muncii bazat pe proprietatea privat asupra mijloacelor de productie. Este un sistem cooperativ n care fiecare individ se integreaz din si n vederea propriului interes. Statul nu intervine n actiunile ce fac obiectul pietei.
     : persoana cu studii economice superioare, specializata in stiintele economice
     : eficacitate economica determinata matematic prin raportul dintre veniturile si cheltuielile stabilite pt. o perioada de timp delimitata
     : plasament de titluri de valoare
     : sustragerea prin orice mijloace,in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in continuare contribuabili.
     : suma cu care veniturile/incasarile depasesc cheltuielile/platile
     : perioada cuprinsa intre 01.01 si 31.12 a unui an caledaristic cu exceptia primului an de activitate ,cind aceasta inceoe la data infiintarii potrivit legii ,la registrul comertului
     : sume de bani a caror executare poate fi ceruta imediat de catre creditor
     : Calitate a unei creante sau a unei obligatii de aise putea pretinde executarea, chiar silita daca este nevoie
     : Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si conducere a activitatii economice-financiara si de contabilitate, de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.
     : ansamblu operatiunilor de vanzare bunuri, prestari de servicii, lucrari de investitii efectuate in strainatate, contra plata.
     : Act justificat privind vinzarile si cumpararile de marfuri,lucrarile executate si serviciile prestate,precum si marfurile lasate in pastrare
     : formular cu regim special de inseriere si numerotare ce serveste ca : document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, ca document de insotire a marfii pe timpul transportului, ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
     : cauta cuvantul factura
     : metoda potrivit careia costul unitar de achizitie al primei intrari (lot) se atribuie primei iesiri. Dupa epuizarea primului lot evaluarea se face la costul de achizitie al celui de-al doilea lot intrat s.a.m.d. Metoda prezinta dezavantajul ca in perioadele de inflatie apare un profit brut mai mare decat cel real si unitatea va plati un impozit pe profit mai mare.
     : registru de evidenta operativa sub forma foilor volante. Fisele de magazie se tin pentru fiecare articol in parte, grupate pe conturi si pe locuri de depozitare (gestiuni).
     : Reprezinta un document, anexat la contractul individual de munca, ce cuprinde, in detaliu, responsabilitatile postului, calificarile persoanei respective si alte informatii utile
     : sistem de percepere a impozitelor si taxelor prin FISC,totalitatea obligatiilor fiscale ale unei persoane fizice sau juridice
     : crestere a intensitatii unui proces, afluenta
     : - concurenta perfecta - concurenta imperfecta - concurenta loiala - concurenta neloiala
     : un sistem de comercializare a produselor, serviciilor sau tehnologiilor, bazat pe o colaborare stransa si continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un produs sau un serviciu.
     : comert in cadrul caruia toate chelt. De incarcare, transport, asigurare, etc. sunt cuprinse in pretul marfii; ex. Franco-depozit client = toate chelt. Pana la depozitul clientului sunt suportate de furnizor
     : (beneficiar)transportul intra in sarcina furnizorului iar(furnizor)transportul intra in sarcina beneficiarului.
     : omisiunea de declaratii facute la termenele legale; disimularea sumelor supuse impozitului; crearea de situatii care sa impiedice achitarea la timp a impozitelor; organizarea insolvabilitatii firmei; etc.
     : Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ- teritoriale tin evidenta disponibilitatilor bugetului local,provenite din venituri incasate si alte surse potrivit legii,aflate in connturi deschise la unitatile trezoreriei statulu.Contul 5211 este un cont de activ, in debitul contului se inregistreaza incasarile reprezentind veniturile bugetului local sau alte surse p-e structura clasificatiei bugetare ,conform prevederilor legale,iar in credit sume restituite sau platite din bugetul local.Soldul debitor reprezinta disponibilitati le bugetului local aflate la trez.statului.In timpul anului contul 5211 poate prezenta si sod creditor ca urmare a inregistrarii unor goluri de casa aparute pe parcursul executiei bugetare
     : bunul material depus drept garantie de catre un debitor la dispozitia creditorului
     : persoana fizica sau juridica ce garanteaza cu veniturile sau cu averea sa obligatiile unui debitor fata de un creditor
     : indicator financiar,exprimat sub forma de raport intre obligatiile pe termen mediu si lung,fata de capitalurile permanente ale unui agent economic
     : sunt considerate timbrele fiscale si marcile postale, tichetele de calatorie, biletele de odihna si tratament balnear, bonurile de benzina, cantitati fixe etc.
     : sumele cheltuite in legatura cu infiintarea (fondarea) societatii comerciale, precum si cu restructurarea societatii si care nu se concretizeaza in bunuri materiale.
     : totalitatea operatiunilor de aducere in tara a unor marfuri, servicii, lucrari de investitii din strainatate, contra plata.
     : cauta impozit pe dividende
     : impozitul stabilit asupra categoriilor de venit impuse separat si care nu se includ in venitul anual global impozabil.
     : se retine in cota legala de 5% asupra dividendelor brute cuvenite actionarilor din profitul net.
     : suma datorata de o persoana fizica pentru veniturile realizate intr-un an fiscal, determinata prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil.
     : Reprezinta un impozit datorat la bugetul statului de catre toti contribuabilii, asa cum ii defineste Codul Fiscal, care inregistreaza profit fiscal in perioada de raportare si totodata, o cheltuiala fiscala a intreprinderii suportata la nivelul intregii sale activitati
     : activitatea desfasurata de organele financiare pt. stabilirea si comunicarea impozitelor datorate intr-un interval de timp.
     : desfasurarea unei actiuni care constituie contraventie
     : este legata de decuparea, sectionarea activitatii continue a unei unitati patrimoniale in exercitii contabile si fiscale.
     : expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen financiar-economic din toate punctele de vedere
     : reprezinta un indicator din ramura stiintei economice, care studiaza relatiile economice la nivelul economiei nationale
     : expresie numerica cu ajutorul careia se caracterizeaza cantitativ un fenomen social-economic din punct de vedere al legaturii reciproce cu alte fenomene ;
     : indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele unei societati
     : este un indicator de risc care arata cat la suta este indatorata societatea in raport cu intregul capital atat cel propriu cat si cel imprumutat
     : indicatorul de lichiditate (atat cel curect cat si cel imediat) arata da cate ori se acopera datoriile curente din activele unei societati
     : situatia in care se afla un debitor ce nu poate satisface platile datorate creditorilor, la un moment dat
     : document intocmit de catre organele financiare, prin care contribuabilul este instiintat despre impozitele si taxele pe care le are de platit
     : titlurile de valoare achizitionate cu scopul protejarii disponibilitatilor banesti sau al realizarii unor operatiuni speculative.
     : Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent. Ca urmare, este interzis ca schimbarile de procedee de lucru sau corectarea eorilor constatate sa influenteze situtia initiala (bilantul de deschidere) al noului exercitiu.
     : activitate, actiune, operatiune desfasurata in interiorul Comunitatii Europene
     : referinta la relatiile economice intre cel putin doua state membre UE
     : actiunea de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale unitatii, din punct de vedere cantitativ si valoric.
     : sunt obligatoriu de efectuat inainte de inchiderea conturilor si intocmirea bilantului. Sunt lucrari complexe care necesita un volum mare de munca, ele neputandu-se efectua concomitent asupra tuturor gestiunilor si elementelor patrimoniale dintr-o unitate.
     : cuprind toate elementele patrimoniale aflate in patrimoniul unei unitati. Pentru asigurarea imaginii fidele furnizate de catre bilantul contabil, inventarierile anuale sunt de regula inventarieri generale si totale.
     : cuprins numai unele elemente patrimoniale (materiale, marfuri, produse) sau numai unele gestiuni din unitatea respectiva. Inventarierile periodice sunt de regula partiale.
     : se efectueaza conform unei planificari proprii intocmita de catre fiecare unitate patrimoniala. Frecventa acestor inventarieri se stabileste in functie de particularitatiele fiecarei gestiuni si de ritmul miscarii elementelor patrimoniale.
     : cuprind numai unele sortimente sau numai unele bunuri dintr-o gestiune. Daca la inventarierileprin sondaj se constata nereguli semnificative, acestea se transforma in inventarieri totale.
     : se extind asupra tuturor sortimentelor care formeaza un element patrimonial (sortimente de materiale, sortimente de produse) sau asupra tuturor bunurilor dintr-o gestiune, indiferent de natura lor (mijloace fixe, obiecte de inventar, marfuri).
     : plasamentele de capital, p eo perioada mai mare de un an, ale unei societati comerciale,care participa in acest fel la constituirea capitalului permanent al altei societati comerciale.
     : totalitatea cheltuielilor prin care se achizitioneaza, se construiesc sau se confectioneaza mijloace fixe noi.
     : Reprezinta un document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, document de insotire a marfii pe timpul transportului, document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
     : registru contabil unde se inregistreaza cronologic si sistematic miscarile patromoniului
     : Document in care se consemneaza operatiuni zilnice (ex.jurnal de casa)
     : Sint documente obligatorii de tinere a evidentei operatiunilor impozabile,in scopuri de tva astfel incit sa se poate determina baza de impozitare si taxa pa valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri si /sau prestari de servicii efectuate,deductibila aferenta achizitiilor
     : Documentul in care se evidentiaza baza de impozitare si tva deductibila aferenta cumpararilor
     : un ansamblu de informatii practice, nebrevetate, rezultand din experienta francizorului si verificate de catre acesta.
     : sistem de finantare indirecta a investitiilor
     : aprobarea speciala de a importa sau exporta anumite marfuri, data de organele de stat unor persoane fizice sau juridice
     : contractul prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul de utilizare si de valorificare a acestuia unei persoane fizice sau juridice, contra plata.
     : totalitatea banilor de care dispune o societate pentru a face platile la termen
     : transformarea urgenta a activelor in numerar.
     : cauta lichiditate
     : un indicator care ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente
     : pentru iesiri se atribuie costurile de achizitie in ordin inversa intrarilor. Primele cantitati iesite se evalueaza la pretul de achizitie al ultimei intrari si dupa epuizarea lotului se trece la preturile lotului achizitionat inaintea acestuia s.a.m.d. Ca dezavantaj al metodei se mentioneaza faptul ca in perioadele de inflatie are loc micsorarea profitului real al unitatii.
     : cresterea capitalului social prin aportul in bani sau natura al proprietarului
     : are loc pe calea emisiunilor de noi actiuni sau parti sociale, a aportului intreprinzatorilor, a fuziunilor si prin operatiuni interne de capitalizare.
     : ansamblu de tehnici de organizare si de gestionare a intreprinderilor
     : semnul distinctiv pe care il folosesc firmele de comert pt. Ca beneficiarii sa deosebeasca marfurile lor de altele similare, ale altor firme.
     : diferenta intre costul de vanzare si cel de productie
     : consta in tinerea unei evidente cantitativ-valorice pe fiecare fel de marfa din cadrul gestiunilor si a unei evidente valorice pe fiecare gestiune in parte.
     : consta in tinerea la compartimentul contabilitate a unei evidente global-valorice pe gestiuni si, daca este cazul, pe grupe de marfuri.
     : poate fi utilizata numai in societati mici si mijlocii; etapele de inregistrare suntá: valoarea stocului la inceputul lunii (provenita din inventarierea stocului la sfarsitul lunii precedente) se anuleaza (se reia) prin trecerea ei pe cheltuieli, in ipoteza ca stocul se va consuma sau se va vinde in luna curenta (se debiteaza contul de cheltuieli si se crediteaza contul de stocuri), intrarile in gestiune din timpul lunii se inregistreaza direct pe cheltuielile societatii, iesirile din timpul lunii nu se inregistreaza, la sfarsitul lunii se inventariaza obligatoriu stocul final, determinand valoarea acestuia, care se inregistreaza in debitul contului de stocuri. Metoda prezinta dezavantajul ca nu inregistreaza iesirile din gestiune cronologic si impune inventarierea obligatorie la sfarsitul fiecarei luni. Iesirile din timpul lunii se determina la sfarsitul lunii, conform relatieiá:
     : este utilizata in majoritatea societatilor comerciale -dar obligatoriu in cele mai mari- etapele de inregistrare sunt - valoarea stocului la inceputul lunii se gaseste in soldul initial debitor al conturilor din clasa 3, intrarile in gestiune din timpul lunii se inregistreaza pe debitul conturilor din clasa 3 -rulaj debitor-, iesirile din gestiune din timpul lunii se inregistreaza pe creditul conturilor din clasa 3 - rulaj creditor
     : se deosebeste de metoda fiselor prin aceea ca nu se mai deschid fise analitice de materiale in cadrul contabilitatii, evidenta analitica a materialelor pe gestiuni si pe feluri de materiale fiind tinuta numai cu fisele de magazie, cantitativ. Inregistrarile in fisele de magazie se fac de contabil sau de gestionar si sunt verificate de contabil.
     : exista urmatoarele metode de amortizare : metoda lineara, metoda degresiva, metoda accelerata.
     : Inventar al banilor sortati dupa valoare, pe cupluri si pe monede
     : studiu stiintific care trateaz? amplu, multilateral ?i aprofundat o problem?
     : Structura de piata in care o singura firma asigura oferta pentru un anumit bun sau serviciu. Prin pozitia sa pe piata aceasta dicteaza conditiilor generale de vanzare-cumparare de pe piata bunului (serviciului) respectiv.
     : pretul pe care armatorul il pretinde navlositorului pentru transportul maritim sau fluvial, pe baza unui contract de transport
     : presupune evaluarea si inregistrarea separata a elementelor de activ si de pasiv, precum si a veniturilor si cheltuielilor.
     : Nu se stocheaza ci se consuma imediat ce se procura materialele sau obiectele si au valori mici(de regula rechizite)
     : Masura in care sunt satisfacute necesitatile materiale si spirituale ale populatiei unei tari, intr-o anumita perioada de timp.
     : document de inregistrare prin care se inregistreaza o anumita operatie ce nu are la baza alt document justificativ.
     : document utilizat pentru returnarea la magazie a materiilor prime/ materialelor ridicate pe baz de bon de consum. Documentul permite:preluarea automat a unei comenzi interne;preluarea automata a unei comenzi interne; exprimarea cantitatilor pentru un articol si n alta unitate de masura decat unitatea de msur de baz a articolului; reflectarea n gestiune a modificarilor si contarea documentului; vizualizarea/ listarea documentului
     : instiintare scrisa prin care se aduce la cunostinta unei persoane fizice sau juridice ca un anumit act juridic a fost indeplinit sau urmeaza a fi indeplinit
     : este un titlu de credit, hartie de valoare emisa de banci, stat sau agenti economici (deci si de societatile comerciale) care confera posesorului ei calitatea de creditor fata de institutia emitenta si care are dreptul sa primeasca pentru suma imprumutata un anumit venit fix sub forma de dobanda, de castiguri prin trageri la sorti sau sub ambele forme.
     : Structura de piata in care un numar mic de firme mari asigura cea mai mare parte a ofertei unui anumit bun sau serviciu. Numarul de vanzatori este suficient de mic, iar puterea economica a fiecaruia dintre ei este destul de mare pentru ca actiunile intreprinse de fiecare firma, luata separat, sa aiba un impact semnificativ asupra conditiilor generale de vanzare-cumparare de pe piata bunului (serviciului) respectiv.
     : este operatiunea in care sint implicati trei parteneri comerciali inregistrati in scopuri de TVA, in trei state membre diferite ,iar marfurile circula direct de la furnizor la beneficiarul final
     : suma totala de achizitii intracomunitare de bunuri
     : acte si fapte care exprima nasterea, modificarea sau stingerea unor obligatii exprimate in valuta
     : Ordinul de plata pentru rezoreria statului (OPT) este un instrument de plata pentru efectuarea de plati catre si de la Trezoreria Statului,care se supune prevederilor Bancii Nationale a Romaniei si se utilizeaza de catre utilizatori pentru plata impozitelor ,taxelor si a altor obligatii datorate bugetului de stat,bugetul asig.sociale de stat bugete locale,achitatea obligatiilor catre furnizori si creditori,virari de sume reprezentind transferuri si subventii.
     : egalitate valorica, echivalenta in valoare
     : se inscriu aceleasi mijloace economice sub aspectul sursei sau al modului de dobandire si al obligatiilor pe care le genereaza pentru agentul economic.
     : totalitatea bunurilor mobile si imobile (inclusiv terenuri), evaluate in expresie baneasca, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile banesti izvorate din relatiile cu tertii.
     : anul fiscal care corespunde anului calendaristic.
     : scazamintele care se produc in timpul transportului, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt : uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemanatoare in procesul de comercializare.
     : presupune asigurarea unei continuitati in ceea ce priveste aplicarea regulilor si procedeelor contabile; evaluarea activelor si pasivelor, a veniturilor si cehltuielilor; prezentarea situtiei patrimoniale si a rezultatelor.
     : persoana sau grupul de persoane carora legea le recunoaste existenta, acordandu-le un statut juridic pe baza caruia pot fi proprietari, pot avea un patrimoniu, drepturi si obligatii, reprezentanti
     : Piata muncii reprezinta ansamblul actelor de vanzare-cumparare a fortei de munca, a relatiilor specifice acestora, ce au loc intr-un spatiu economic; ea releva intalnirea cererii cu oferta de munca, stabilirea, pe aceasta baza, a conditiilor pentru angajarea salariatilor, negocierea si fixarea salariilor in functie de performantele lucratorilor, realizarea moblitatii salariilor si fortei de munca pe locuri de munca, firme, zone etc.
     : Reprezinta rezultatul negativ al unei intreprinderi, ca urmare a unor cheltuieli ce nu pot fi acoperite din veniturile obtinute in aceeasi perioada
     : pierderile naturale care depasesc cotele fixate prin actele normative, precum si pierderile la marfuri si produse pentru care nu s-au fixat cote legale de pierderi. Sunt considerate pierderi peste normele legale si aceke pierderi care provin din stricaciuni dau deteriorari, care se datoreaza unor accidente, unor cauze de forta majora, precum si acelea care provin din neglijenta, proasta gospodarire si rea credinta, indiferent daca s-au produs in limita cotelor stabilitae sau depasesc aceste cote.
     : sunt considerate scaderile din greutate sau volum care se produc in timpul transportului, depozitarii, manipularii sau desfacerii produselor, ca urmare a evaporarii, volatizarii, uscarii, scurgerii, pulverizarii, faramitarii (la taierea cu cutitul sau toporul), imbibarii ambalajelor, spargerii sau a altor cauze asemanatoare, in masura in care cuantumul acestor pierderi, se incadreaza in cotele normale de pierderi stabilite.
     : Reprezinta sintaxa intregului mecanism de reprezentare si calcul al situatiei patrimoniului si al rezultatului obtinut. Reprezinta un instrument prin care se reflecta, valoric, patrimoniul unei intreprideri, in totalitatea lui si pe parti componente, relatiile dintre elementele patrimoniale, procesele economice si sursele de finantare ale acestora. Reprezinta matricea intregului sistem de conturi in cadrul careia fiecare cont, de diverse grade de cuprindere a elementelor patrimoniale este delimitat printr-o denumire si simbol cifric fiinde incadrat intr-o clasa si grupa in raport de un anumit criteriu de clasificare.
     : valori mobiliare de plasament, plasamente de trezorerie, valori pe termen scurt negociabile care se divid in titluri de plasamanet si instrumente de trezorerie.
     : dispozitia legala prin care pers. Fizice sau juridice sunt obligate se retina pentru creditorul indicat in actul de poprire o anumita suma de bani stabilita printr-o hotarare judecatoreasca
     : informatiile contabile trebuie sa cuprinda o descriere sincera, clara, precisa si completa a operatiunilor care au avut loc sau care vor influenta evolutiile viitoare, informatii care trebuie sa satisfaca necesitatile beneficiarilor (utilizatorilor).
     : producerea unei pagube materiale sau financiare de catre o pers. Fizica sau juridica altor pers. Fizice sau juridice, paguba ce trebuie recuperata de la cei care au produs-o
     : modul de stingere a dreptului la actiune prin efectul neexercitarii acestuia in termenul prevazut de lege
     : se bazeaza pe presupunerea ca, intr-un viitor previzibil, unitatea isi continua in mod normal activitatea, fara sa intre in starea de faliment, de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii.
     : presupune posibilitatea achitarii datoriilor la anumite termene.
     : posibilitatea transformarii elementelor patrimoniale in bani.
     : imputernicirea scrisa prin care o persoana fizica (mandantul) imputerniceste o alta persoana fizica (mandatar) sa o reprezinte, sa actioneze si sa inchieie in numele mandantului unele acte, sa ridice o suma de bani, etc.
     : diferenta dintre venituri si cheltuieli
     : reprezinta diferenta dintre profitul brut obtinut de o entitate economica si impozitul pe profit aferent
     : total venituri realizate û total cheltuieli efectuate.
     : copia unei facturi finale expediata clientului in avans -" factura de forma " utilizata la exportul unor marfuri fara plata, cu valoarea utilizata doar pentru calculul taxelor vamale
     : se determina ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, inclusiv subventiile legate direct de pretul acestora, la numarator, iar la numitor veniturile de la numarator plus veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere. In calculul prorata la numitor se adauga alocatiile, subventiile sau alte sume primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, in scopul finantarii activitatii scutite fara drept de deducere sau care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Se exclud din calculul prorata veniturile financiare, daca acestea sunt accesorii activitatii principale. Nu se includ in calculul prorata serviciile efectuate de prestatori stabiliti in strainatate, astfel cum sunt definiti la art 151 alin2 cof fiscal. prorata se determina anual, situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cumulate pentru intregul an fiscal. Prin exceptie aceasta poate fi determinata lunar sau trimestrial, dupa caz, conform alin 13 cod fiscal, situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cele efectiv realizare in cursul fiecarei luni, respectiv trimestru.
     : se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste marimea sau data producerii lor.
     : se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, atunci cand, cu ocazia inventarierii, se constata o valoare de inventar (actuala) a imobilizarilor û mai mica decat valoarea de inregistrare (neamortizata).
     : se constituie tot pe seama cheltuielilor, la sfarsitul exercitiilor cand se constata probabilitatea producerii unor pierderi sau cheltuieli. Astfel de provizioane se constituie pentruá: litigii (cand se constata probabilitatea pierderii unui proces in curs de desfasurare)á; cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii (cheltuieli cu reparatii de volum mare)á; garantii acordate clientilorá; pierderi din operatiuni de schimb valutar etc.
     : acea parte din rezultatul financiar care este pusa de o parte pentru a face fata ulterior fie unei deprecieri sau pierderi a elementelor de activ, fie unor cheltuieli care nu sunt inca efective, dar care sunt probabile.
     : echivalentul valoric al deprecierilor reversibile a imobilizarilor
     : depozit
     : aprecierea rezonabila a faptelor astfel incat sa se evite riscul transferului asupra viitorului, a incertitudinilor prezentului, incertitudini ce pot greva patrimoniul si rezultatele unei unitati economice.
     : reprezinta reducerea practicata, in mod exceptional, asupra pretului de vanzare convenit anterior intre furnizor si client, tinandu-se cont de unele defecte de calitate sau de neconformitate a bunurilor comercializate, fata de clauzele prevazute in contract
     : document ce reflecta evidenta operativa a marfurilor si ambalajelor din cadrul unitatilor dedesfacere cu amanuntul. Pote fi zilnic sau periodic, dupa cum stabileste conducerea societatii
     : cuprinde aceleasi elemente ca si raportul zilnic, cu deosebirea ca inscrierea acestora in formular se face pe anumite perioade de timp (5, 10, 15 zile), soldul stabilindu-se la sfarsitul fiecarei perioade. Raportul se completeaza zilnic in 2 exemplare, documentele de intrare si iesire completandu-se in ordine cronologica, fara a se face o grupare a lor pe intrari si iesiri
     : se intocmeste in 2 exemplare de catre gestionar, ptr fiecare gestiune in parte. Dupa reportarea soldului din ziua precedenta, in coloanele de "marfuri" si "ambalaje" se inscriu in ordinea intocmirii lor documentele de intrari din ziua respectiva. La sfarsitul zilei se stabileste totalul intrarilor plus soldul, dupa care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza. Se determina, apoi, soldul scriptic de marfuri si ambalaje la sfarsitul zilei. In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul, cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje, care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje, cum ar fi: modificarile de pret, transferul intre gestiuni, distrugerea marfurilor degradate. Documentele pe baza carora se intocmeste raportul de gestiune pot fi: NIR, monetar, inventar de schimbare de pret, proces verbal de scadere din gestiune, etc. Exemplarul 2 al raportului de gestiune ramane in carnet, iar exemplarul 1 se trimite la compartimentul financiar-contabil, unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta analitica. Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila
     : cauta raport de gestiune
     : (indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului circulant)= raportul dintre active curente supra datorii curente - valoare recomandata in jurul valorii de 2
     : (indicatorul test acid)= raportul dintre active curente minus stocuri supra datorii curente
     : actiunea de a (se) reconcilia si rezultatul ei. - punere de accord, intelegere, impacare
     : suma de bani sau renta datorata periodic, la date fixe, reprezentand o obligatie cuprinsa intr-un act juridic.
     : operatia de modofocare a preturilor marfurilor, ambalajelor, materialelor, obiectelor de inventar, semifabricatelor din productie proprie, produselor finite, productiei in curs de fabricatie etc. in vederea realizarii unor obiective economico-financiare si sociale.
     : forma de unitate economica ce se ocupa de exploatarea de bunuri ale statului prin personalitate juridica proprie si gestiune separata de aceea a statului, dar legata intr-o masura mai mica de bugetul statului prin rezultatele financiare
     : sunt impuse tuturor agentilor economici prin dispozitiile legale in vigoare si sunt atat registre de evidenta oparativa, cat si registre contabile.
     : serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative, ca document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, ac document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa.
     : este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor economica,conform posturilor din bilantul contabil. Elementele patrimoniale se inscriu in registrul-inventar pe baza listelor de inventariere sau alte documente justificative care atesta continutul fiecarui post din bilantul contabil.
     : este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza sub forma articolelor (formulelor) contabile toate operatiile patrimoniale fie in ordinea cronologica a intocmirii documentelor justificative, fie in ordinea intrarii lor in unitatea patrimoniala.
     : se intocmeste si se conduce intr-un singur exemplar de catre asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, obligate sa utilizeze metodologia de inregistrare contabila in partida simpla. In acest registru se inscriu zilnic, pe baza de documente justificative, toate operatiile de incasari si plati, structurate dupa caz in partizi de incasari si plati in numerar si prin conturi bancare.
     : serveste ca document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative, ca document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa, ac document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa
     : oficiu in cadrul caruia sunt inregistrate datele si actele necesare atribuirii calitatii de persoana juridica unei societati comerciale
     : reducere comerciala acordata in mod obijnuit asupra pretului de vanzare,tinand seama de volumul si nivelul tranzactiilor dintre cele doua parti
     : o suma printr-o dispozitie expresa a legii drept compensatie pecuniara pentru prejudiciile cauzate titularilor de drepturi prin reproducerea (copierea) de catre diverse persoane, in scop personal,a unor opere protejate (creatii si prestatii cuprinse intr-o fixare comerciala).
     : suma constituita anual din profitul unitatii,in cotele si limitele prevazute de lege si din alte surse prevazute de lege
     : se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare precedente.
     : se constituie in principal prin acumularea profitului din exercitiile financiare precedente.In mod exceptional, rezervele se pot constitui si din alte elemente ale situtiei nete cum sunt diferentele din reevaluare si primele legate de capital.
     : se determina ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile unei unitati patrimoniale dintr-o anumita perioada de timp (exercitiu).
     : arata maririle sau micsorarile elementului patrimonial pentru care se foloseste contul.
     : Reprezinta salariul de incadrare / de baza, respectiv suma inscrisa in contractul individual de munca, fara sporuri, alte indemnizatii sau adaosuri
     : expresia baneasca a partii din venitul national destinat consumului individual si repartizata celor ce muncesc proportional cu cantitatea si calitatea muncii depuse.
     : este suma minima pe care trebuie sa o garanteze ca salariu brut lunar o persoana fizica sau juridica ce angajeaza personal salariat cu contract de munca. In cazul salariatului angajat cu o fractiune de norma, se garanteaza in plata un salariu egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara, corespunzator fractiunii de norma
     : pedeapsa prevazuta de lege pentru cei care incalca dispozitiile ei.
     : termenul sau data la care trebuie indeplinita o obligatie
     : Data la care trebuie sa fie efectuata o prestatie, ca de exemplu rambursarea unei datorii
     : plata inainte de termen
     : operatiunea prin care o unitate bancare plateste unui client, inainte de termen, contravaloarea unui efect de comert la ordinul sau, retinand din valoarea nominala a efectului comercial dobanda corespunzatoare pana la scadenta + un comision.
     : cauta cuvantul provizioane
     : document emis de catre o unitate bancara sau de catre o societate comerciala prin care se da ordin unei banci de corespondent din tara sau din strainatate sa plateasca o suma de bani unei persoane nominalizata in scrisoare
     : masura pe care o stabilesc organele judiciare sau financiare in cazul neplatii unei datorii sau cand se prevede ca la scandenta debitorul nu va putea plati suma datorata
     : diferenta intre totalul sumelor debitoere si totalul sumelor creditoare ale unui cont
     : media aritmetica a soldurilor lunare ale contului 411-clienti/12
     : reprezinta existenta la un moment dat e elementului inregistrat in cont
     : capacitatea unui agent economic de a plati datoria pe care o are fata de un creditor, la termenul de plata stabilit in prealabil.
     : partea din populatia apta de munca , neocupata temporar in activitati economice, cand oferta locurilor de munca este mai mica decat cererea de locuri de munca
     : modelul sau mostra de semnatura ceruta persoanelor autorizate sa semneze anumite documente
     : activitate care se desfasoara pe baza unui contract incheiat intre sponzor si beneficiar,care consimt asupra mijloacelor financiare si a bunurilor materiale care se acorda ca sprijin
     : serveste ca document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si a altor datorii, ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.
     : se evalueaza la cost de achizitie sau la pret standard, in functie de natura lor. O exceptie in categoria stocurilor o reprezinta marfurile, care se evalueaza la pret exceptie in categoria stocurilor o reprezinta marfurile, care se evalueaza la pret de vanzare diferit, in functie de modul de comercializare.
     : inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind gestiunea stocurilor se poate realiza prin doua metode : metoda inventarului permanent si metoda inventarului intermitent.
     : sunt constituite din rezerve pentru productie (materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente si amenajari provizorii si productia, lucrarile si serviciile in curs de executie), rezervele pentru circulatie (stocuri sau mijloace circulante din sfera circulatiei) care cuprind: semi9fabricatele destinate livrarii, produsele finite, marfurile etc.
     : penrtu corectarea unei inregistrari gresite, se inverseaza articolul contabil gresit. In felul acesta se obtine anularea inregistrarii anterioare. Apoi se intocmeste articolul contabil corect.
     : o suma scrisa cu culoare rosie sau in lipsa acesteia, incadrata cu un chenar, este considerata cu semnul minus (-) si se scade din totalul sumelor inscrise in mod obisnuit in negru.
     : persoana fizica sau juridica obligata sa plateasca un impozit, o taxa sau un alt venit bugetar
     : angajament luat de o persoana (subscriptor) cu ocazia unei emisiuni de titluri in intentia de a obtine un nr suficient din aceste titluri
     : Care se adaug, ca element secundar, la argumentele pentru susinerea unui raionament, a unei teorii etc.; complementar, auxiliar, secundar. ? Loc. adv. n subsidiar = n al doilea rnd, pe lng aceasta, pe deasupra. [Pr.: -di-ar] Din fr. subsidiare, lat. subsidiarius.
     : sume incasate de la bugetul statului, cu titlu nerambursabil, pentru a sprijini activitatea curenta a societatii comerciale. Ele se inregistreaza ca venituri.
     : surse atrase de la bugetul statului in scopul realizarii unor obiective de investitii de interes national (drumuri, proceduri, baraje etc.)
     : sarcina, plan, norma,tel, tinta.
     : este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat.
     : document transmisibil, imprimat si semnat care se poate negocia pe piata financiara si prin care se acorda proprietarului un drept de creanta inscris in document sau un drept de asociere
     : persoana care initiaza emiterea unei cambii (trata, bilet la ordin) care trebuie achitata de un anumit platitor la un anumit termen numit scadenta
     : persoana care trebuie sa plateasca, la scadenta, suma inscrisa intr-o cambie
     : un inscris prin care creditorul (tragatorul) da ordin debitorului sau (trasului) sa achite la o anumita data (scadenta) unei a treia persoane numita beneficiar sau la ordinul acesteia, o suma d ebani determinata.
     : TVA aferenta vanzarilor
     : diferenta rezultata daca TVA colectata (din vanzari) > TVA deductibila ( din cumparari)
     : diferenta rezultata daca TVA deductibila (din cumparari) > TVA colectata (din vanzari).
     : TVA aferenta cumpararilor
     : este o TVA ôin asteptareö aferenta marfii pe stoc, ce devine exigibila (colectata), in momentul in care se vinde marfa.
     : partea din insusirile tehnice si economice initiale al emijloacelor fixe, pierduta ca urmare a folosirii acestora, sub influenta factorilor naturali sau a progresului tehnic.
     : Val.stoc initial + Val.intrari û Val.stoc final
     : Val.stoc initial+ Val.intrari - Val.iesiri
     : diferenta dintre valoarea bunurilor pe care le vinde o sicietate si valoarea celor pe care ar trebui sa le cumpere pentru a putea produce
     : valoarea de intrare a bunurilor in patrimoniul societatii
     : valoarea de intrare, mai putin amortizarea si provizioanele pentru depreciere, cumulate;
     : totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea sau construirea unui mijloc fix nou, identic cu celexistent, cu respectarea nivelului preturilor din perioada actuala (in care se determina). Aceasta valoare este folosita si penmtru inregistrarea in contabilitate a plusurilor de mijloace fixe constatate cu ocazia inventarierii, precum si in operatiuni de reevaluare a mijloacelor fixe.
     : totalitatea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea, construirea sau confectionarea unui mijloc fix, montarea, executarea probelor de functionare, toate acestea realizate pe calea investitiilor.
     : valoarea recuperarilor din mijloacele fixe (materiale, piese de schimb recuperate) scoase din fuctiune la expirarea duratei normate de serviciu. Din valoarea acestor recuperari se scad cheltuielile facute cu scoaterea din folosinta a mijlocului fix respectiv, diferenta reprezentand valoarea reziduala.
     : valoarea contabila neta sau valoarea ramasa se calculeaza prin deducerea din valoarea contabila a amortizarii si provizioanelor constituite
     : cauta valoarea contabila neta
     : sumele sau valorile incasate sau de incasat din : livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, executari de obligatii legale sau contractuale.
     : suma veniturilor nete realizate din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, precum si a veniturilor de aceeasi natura realizate din strainatate, obtinute de persoanele fizice romane din care se scad pierderile fiscale reportate si deducerile personale.
     : cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesiile liberale si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
     : venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.
     : cuprind veniturile din vanzarea produselor, lucrarilor executate sau serviciilor prestate, venituri din productia stocata, venituri din productia imobilizata, venituri din subventii de exploatare, alte venituri din exploatare.
     : venituri din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor, etc., a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere, inclusiv a unor parti din acestea in scop de reclama, afisaj si publicitate.
     : veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, sau a altor profesii asemanatoare desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
     : toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract de munca (angajat cu carte de munca).
     : Venituri care nu pot fi previzionate si nici planificate (vanzarea unor active inca neamortizate, despagubiri primite in urma unor evenimente asigurate etc.).
     : sunt obtinute sau inregistrate inainte ca prestatiile sau livrarile sa le fi justificat.
     : veniturile prin care se recupereaza cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuarii lor cum sunt:rambursari de impozit pe profit platit in perioadele anterioare,restituirea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere,veniturile din anularea unor provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor si alte asemenea
     : avantaje in bani si/sau in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatiiá; veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale.
     : veniturile realizate din faptele de comert decatre persoane fizice sau asociatii fara personalitate juridica, din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii liberale, precum si cele obtinute din practicarea unei meserii.
     : provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

  Conta Newsletter

E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice Fii un contabil informat!

Aboneaza-te GRATUIT si vei primi Raportul Special

E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


  Conta Firme de contabilitate
  Conta Site
NG Audit SRL,Cabinet de audit financiar Nichitovici Gabriela
http://www.ngaudit.conta.ro

Creaza-ti site-ul tau acum
  Conta Topicuri Forum
Copyright Conta Online / Conta.ro 2006 - 2022. Toate Drepturile rezervate
Un proiect: Fokus Digital Services